Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto w przypadku usprawiedliwionej nieobecności przedstawiciela związku zawodowego w szkole reprezentuje związek?

W szkole zatrudniona jest jedna osoba, która należy do związków zawodowych. Co więcej, jest ona dodatkowo przewodniczącą NSZZ Solidarność Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w naszym mieście. Dotychczas sprawy wymagające uzgodnienia bądź konsultacji ze związkami zawodowymi, takie jak chęć wypowiedzenia umowy o pracę, treść regulaminów lub wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych były konsultowane na bieżąco z wspomnianym pracownikiem. Jednak od pewnego czasu przebywa on na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Kto w takim przypadku odpowiedzialny jest ze strony związku za dopełnienie wskazanych czynności? Szczególnie istotny jest przypadek funduszu socjalnego, ze względu na obszar danych osobowych, które są w nim przetwarzane.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?