Kto w przypadku inwestycji drogowej dotyczącej drogi gminnej jest inwestorem, a kto zamawiającym i kto w takiej sytuacji powinien być mocodawcą w pełnomocnictwie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 2 stycznia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2021 r.

PYTANIE

Kto w przypadku inwestycji drogowej dotyczącej drogi gminnej jest inwestorem, a kto zamawiającym i kto w takiej sytuacji powinien być mocodawcą w pełnomocnictwie?

Uzasadnienie: Od dłuższego czasu mam problem z jednoznacznym ustaleniem, kto przy inwestycjach dotyczących dróg publicznych jest inwestorem, a kto zamawiającym. Dla przykładu, zgodnie z art. 19 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) – dalej u.d.p. zarządcą drogi gminnej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zaś zgodnie z art. 20 pkt 3 u.d.p., do zarządcy drogi należy w szczególności pełnienie funkcji inwestora. Umowy z gminami na przygotowanie dokumentacji projektowej są zazwyczaj podpisywane przez burmistrza lub jego zastępcę, którzy reprezentują daną gminę, zwaną dalej zamawiającym.

Czy zatem w metrykach projektu należy wpisywać osobno inwestora - burmistrza oraz zamawiającego - gminę?

Kto w takiej sytuacji powinien być mocodawcą w pełnomocnictwie?

Burmistrz (organ wykonawczy gminy), który udziela pełnomocnictwa wykonawcy dokumentacji projektowej do reprezentowania inwestora?

A może mocodawcą ma być gmina reprezentowana przez burmistrza, udzielając pełnomocnictwa do reprezentowania zamawiajacego (gminy), a nie inwestora?

Wiadomo, że np. o wydanie decyzji ZRID wnioskuje zarządca drogi (czytaj inwestor, czyli burmistrz danej gminy). Podobnie jest z pozwoleniem na budowę, gdzie z wnioskiem występuje inwestor (czytaj zarządca drogi, czyli burmistrz).

Czy zatem wykonawca dokumentacji projektowej reprezentuje burmistrza (inwestora) jako przedstawiciela zamawiającego - jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest gmina, czy też ów wykonawca reprezentuje tylko jednostkę samorządu terytorialnego (gminę), która jest zamawiającym?

Dodatkowo nasuwa się jeszcze pytanie, czy posiadając pełnomocnictwa do reprezentowania, czy to burmistrza, czy to gminy, jest się zwolniony z wnoszenia opłat skarbowych np. za pozyskanie materiałów z PODGiK, pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP, czy też opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX