Kto, w przedstawionej sytuacji, powinien ponosić opłaty za korzystanie ze środowiska za spalanie gazu ziemnego w celu ogrzewania hali?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma kupiła halę magazynową. Wynajmuje ją kilku firmom, które mają tam swoje biura i magazyny. Hala ogrzewana jest gazem ziemnym. Opłata za gaz rozdzielana jest na wszystkich według zajmowanej powierzchni. Firma, której własnością jest hala opłaca resztę niewynajętej powierzchni.

Co właściciel hali powinien zgłosić do opłaty środowiskowej?

Czy powinien płacić za cały zużyty do ogrzewania gaz? Czy tylko za niewynajętą powierzchnię?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access