Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 lutego 2020 r.
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2020 r.

PYTANIE

Fundacja nieprowadząca działalności gospodarczej sporządza sprawozdanie finansowe za 2019 rok w formie elektronicznej i jest zobowiązana do jego złożenia w urzędzie skarbowym (w formie elektronicznej). Fundacja zamierza zrobić poprzez skrzynkę ePUAP.

Kto może wysłać elektronicznie to sprawozdanie finansowe?

Czy tylko osoby uprawione do reprezentowania fundacji widoczne w KRS?

Czy np. prezes fundacji może udzielić jednorazowego upoważnienia do wysyłki osobie trzeciej (niefigurującej w KRS) i ta trzecia osoba wyśle sprawozdanie elektronicznie przez skrzynkę ePUAP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?