Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Regulamin wynagradzania nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy (czyli dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego) - art. 772 § 5 w związku z art. 24126 § 2 i art. 128 § 2 pkt 2 k.p. Jak zatem powinno być określone wynagrodzenie zastępcy dyrektora i głównego księgowego w instytucji kultury posiadającej osobowość prawną - w jakim regulaminie, przez kogo wprowadzonym - przez dyrektora czy przez organizatora? W stosunku do dyrektora obowiązuje w naszej gminie regulamin wynagradzania dyrektorów instytucji kultury wprowadzony zarządzeniem wójta. Jednak nie wymienia się w nim zastępcy dyrektora i głównego księgowego. Ponadto czy zastępca dyrektora ma prawo do otrzymywania nagród i premii uznaniowych (innych niż nagroda roczna wynikająca z ustawy "kominowej"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?