Kto sporządza informację dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego? - OpenLEX

Kto sporządza informację dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z r.e.d.m., jednym z dokumentów stanowiących EDM jest: § 1pkt 2 informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 u.ś.o.z.

Czy tego typu informację powinien sporządzać lekarz psychiatra w Poradni Zdrowia Psychicznego (do którego nie obowiązuje skierowanie) oraz lekarz w Oddziale Psychiatrycznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX