Kto rozstrzyga spór kompetencyjny, który powstał między Starostą a Państwową Strażą Rybacką?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto rozstrzyga spór kompetencyjny, który powstał między Starostą a Państwową Strażą Rybacką?

Organem wyższego stopnia w zakresie Rybactwa Śródlądowego odnośnie Starosty jest SKO a Społecznej Straży Rybackiej - Wojewoda.

Czy wniosek o spór należy złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX