Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica przebywała na dodatkowym zasiłku opiekuńczym w związku z zamknięciem żłobka z powodu COVID-19. Płatnikiem zasiłku był ZUS, do którego przekazaliśmy wniosek pracownika oraz dokument Z-3. W dokumencie z-3 błędnie wykazano wynagrodzenie pracownika 2600 zł i 8/8 etatu. Firma powinna wykazać wynagrodzenie 2080 zł i 8/10 etatu. Firma skorygowała druk Z-3 i wykazała poprawną wysokość wynagrodzenia. ZUS w międzyczasie zdążył wypłacić pracownikowi zasiłek w wysokości od błędnej podstawy 2600 zł. Firma otrzymała pismo od ZUS, że ta nadpłata powstała z winy płatnika składek i to na płatniku ciąży obowiązek uregulowania nadpłaty zasiłku.

Jak firma powinna potraktować taką nadpłatę?

Czy powinna od tego naliczyć składki ZUS oraz podatek, a jeśli tak, to w jakiej pozycji powinna taka wypłata być umieszczona w rozliczeniu pracownika PIT-11?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?