Kto powinien zrekultywować grunt po eksploatacji kopaliny w przypadku śmierci przedsiębiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien zrekultywować grunt po eksploatacji kopaliny w przypadku śmierci przedsiębiorcy?

Starosta wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie koncesji, a zasoby złoża zostały rozliczone w dodatku do dokumentacji geologicznej. Grunt jest aktualnie własnością innej osoby, która kupiła teren już po wygaśnięciu koncesji i śmierci przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorcy wydana została decyzja ustalająca kierunek rekultywacji.

Czy decyzja ustalająca kierunek rekultywacji powinna zostać przeniesiona na nabywcę (który nie spowodował utraty wartości użytkowej gruntu) i czy nabywca ma prawny obowiązek zrekultywowania gruntu oraz czy musi kierunek rekultywacji być zgodny z decyzją wydaną dla przedsiębiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX