Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zamierza rozpocząć działalność produkcyjną na terenie, do którego będzie posiadać tytuł prawny na mocy umowy dzierżawy. Firma będzie najemcą hal, biura, parkingów itp. Na terenie zakładu będą się znajdować instalacje energetyczne (kotłownie) oraz urządzenia klimatyzacyjne (własność Wydzierżawiającego), z których będzie korzystał jedynie Najemca. Najemca za ogrzewanie będzie płacić Wydzierżawiającemu.

Kto powinien złożyć raport do KOBiZE z tytułu eksploatacji kotłów oraz urządzeń klimatyzacyjnych i składać sprawozdania w zakresie korzystania ze środowiska oraz odprowadzać naliczone z tego tytułu opłaty do Urzędu Marszałkowskiego – Wydzierżawiający czy Najemca?

Czy z przepisów ochrony środowiska wynika, po czyjej stronie są ww. obowiązki, czy powyższe kwestie może regulować jednoznacznie umowa dzierżawy (kwestia do rozstrzygnięcia pomiędzy stronami umowy)?

Co ma / może mieć również wpływ na jednoznaczną odpowiedź na to pytanie - np. kwestia kto ma podpisaną umowę z dostawcą paliwa, bądź kto utrzymuje te urządzenia w sprawności lub kto zgłosił kotły do Starosty z uwagi na emisję do powietrza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?