Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien zapłacić za wykonanie prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniem działki prywatnej z działką gminną?

Właściciel działki sąsiedniej zwrócił się do tut Urzędu z pismem wnoszącym o dokonanie przez organ rozgraniczenia, jednocześnie wskazując geodetę. Gmina ma podpisaną umowę z innym geodetą. Na podstawie art 152 k.c. Gmina ma obowiązek uczestniczyć przy rozgraniczeniu.

Czy gmina ponosi koszty rozgraniczenia?

A jeżeli tak, to czy koszty powinny być podzielone po połowie, a prace powinien wykonać geodeta, który ma umowę z Gminą, chyba że wyznaczony przez wnioskodawcę przedstawi korzystniejszą ofertę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?