Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto, zgodnie z ustawą z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o., powinien wystąpić z wnioskiem o zamknięcie składowiska niespełniającego wymogów technicznych i formalnych: użytkownik wieczysty terenu, na którym było eksploatowane (przez inny podmiot) składowisko; podmiot, który wydzierżawił teren składowiska i prowadził jego eksploatację jako zarządzający składowiskiem (umowa dzierżawy rozwiązana została z końcem 2013 r.); syndyk podmiotu, który wydzierżawił teren składowiska i prowadził jego eksploatację jako zarządzający składowiskiem (podmiot ten wszedł w stan upadłości w 2013 r. i zgodnie z przepisami o upadłości to syndyk reprezentuje interesy i sprawy podmiotu upadłego)? Czy też zgodnie z art. 148 ust. 1 u.o. organ właściwy do wydania zgody na zamknięcie składowiska powinien sporządzić ekspertyzę i na jej podstawie wydać decyzję o zamknięciu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?