Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową. Nauczycielka zatrudniona od 1 września 2015 r. na dzień zatrudnienia przyniosła świadectwa pracy dokumentujące 33-letni staż pracy. W październiku doniosła świadectwo z ostatniego miejsca pracy oraz dodatkowo zaświadczenia z urzędu pracy o otrzymywaniu zasiłku dla bezrobotnych. Po przeliczeniu stażu okazało się, że na dzień 7 lipca miała trzydzieści pięć lat stażu pracy.

Kto w takiej sytuacji powinien wypłacić nauczycielce nagrodę jubileuszową: poprzednia szkoła, w której nauczycielka była zatrudniona do 31 sierpnia 2015 r., czy obecna, w której nauczycielka jest zatrudniona od 1 września 2015 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację