Kto powinien wydać zezwolenie na wycinkę drzew z terenu drogi gminnej, będącej własnością Skarbu Państwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na drodze gminnej, której właścicielem jest Skarb Państwa, jako że droga nie została skomunalizowana. Zgodnie z kategoryzacja dróg, droga ta nie należy do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, w związku z czym jest drogą gminną.

Kto powinien wydać zezwolenie na wycinkę drzew?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX