Kto powinien wydać decyzję zobowiązującą do konserwacji rowu melioracyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien wydać decyzję zobowiązującą do konserwacji rowu melioracyjnego - Dyrektor Wód Polskich na podstawie art. 206 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne – dalej pr.wod., czy starosta na podstawie art. 454 pr.wod.?

W danej miejscowości działa spółka wodna, która wykonuje prace konserwacyjne, jednakże na jednym z rowów przy ujściu (w dole) właściciel nie należy do spółki wodnej i spółka tam prac nie wykonuje (odcinek ok. 500 m), co powoduje utrudniony spływ wód z odcinka rowu wyżej położonego. W art. 454 pr.wod. jest mowa o odnoszeniu korzyści z urządzeń spółki, a w przedmiotowym przypadku działki właściciela położone są od ujścia, czyli nie odnosi on korzyści z rowu położonego wyżej objętego konserwacją przez spółkę. Rozumiem jakby działki jego były wyżej, a niżej spółka by konserwowała tym samym zapewniając mu odpływ z jego działek, to odnosiłby korzyści.

Czy w takim przypadku zastosowanie znajduje art. 206 pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX