Nowość Kto powinien uzyskać decyzję na przetwarzanie odpadów w związku z rekultywacją składowiska, jeżeli kwatera do rekultywacji została wydzierżawiona i rekultywację odpadami prowadzi podmiot inny niż zarządzający składowiskiem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien uzyskać decyzję na przetwarzanie odpadów w związku z rekultywacją składowiska, jeżeli kwatera do rekultywacji została wydzierżawiona i rekultywację odpadami prowadzi podmiot inny niż zarządzający składowiskiem?

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o. zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Posiadaczem jest ten, kto faktycznie włada odpadami. Jednak zgodnie z art. 124 ust. 3 u.o. prowadzenie składowiska odpadów obejmuje wszystkie działania podejmowane w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej dotyczące funkcjonowania składowiska odpadów, w tym monitoring składowiska odpadów. Składowisko odpadów prowadzi zarządzający składowiskiem odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX