Kto powinien uzupełniać dane do KOBIZE, raportować do Urzędu Marszałkowskiego oraz ponosić opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - właściciel zakładu czy firma serwisowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien uzupełniać dane do KOBIZE, raportować do Urzędu Marszałkowskiego oraz ponosić opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - właściciel zakładu czy firma serwisowa?

Zakład produkcyjny zlecił zewnętrznej firmie m.in. malowanie farbą zawierającą LZO pasów poziomych na wewnętrznych drogach dojazdowych oraz parkingach. Prace będą odbywały się na terenie zakładu.

Kto powinien w tym przypadku rozliczyć się z emisji LZO do powietrza?

Czy jest tutaj pewna dowolność np. zapisy umowy, które mówią, że całość prac serwisowych i wszelkie związane z tym kwestie jest po stronie wykonawcy (tak jak np. zagospodarowanie odpadów - pustych pojemników po farbie), czy rozliczenie jest po stronie zakładu ze względu na miejsce wprowadzania emisji do powietrza?

Które przepisy ochrony środowiska regulują tę kwestię?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX