Kto powinien ustalić odszkodowanie z tytułu ZRID?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działka stanowi własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie GDDKiA (jest założona KW). Zgodnie z decyzją ZRID działka staje się z mocy prawa własnością gminy i wygaszony zostaje trwały zarząd.

Proszę o udzielenie odpowiedzi, kto powinien ustalić odszkodowanie z tytułu ZRID (czy starosta?) i na czyją rzecz powinno zostać ustalone odszkodowanie za nieruchomość, skoro właścicielem był Skarb Państwa?

Kto reprezentuje Skarb Państwa w tej sytuacji?

Kto może zrzec się odszkodowania w imieniu Skarbu Państwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX