Kto powinien uregulować należność za pobyt osoby zmarłej w domu pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba została skierowana do domu pomocy społecznej i ustalona została odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez ośrodek pomocy społecznej. Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej zmarł 25.12.2022 r. (tj. niedziela), nie był ubezwłasnowolniony, nie posiadał opiekuna prawnego. Nie uregulował należności za pobyt w domu pomocy społecznej. Świadczenie mieszkańca wpłynęło do domu pomocy społecznej 23.12.2022 r. (tj. w piątek, godz.15.00), aktualnie znajduje się na koncie depozytowym.

Kto powinien uregulować należność za pobyt osoby zmarłej w domu pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX