Kto powinien udzielić zabezpieczenia zwrotu refundacji wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej? - OpenLEX

Kto powinien udzielić zabezpieczenia zwrotu refundacji wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 6 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2019 r.

PYTANIE

Kto powinien udzielić zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11.03.2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 93), tj. oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika w sytuacji, gdy dyrektor szkoły nie ma odpowiedniego upoważnienia? Ewentualnie, która ze wskazanych form zabezpieczenia w § 6 ust. 2 lit. 2 rozporządzenia jest najwłaściwsza, w przypadku gdy stroną jest szkoła ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?