Kto powinien sprawdzić stan higieniczny i kontrolę czystości włosów i skóry głowy w klasie po otrzymaniu informacji od rodziców, którzy zgłaszają wszawicę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Balicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien sprawdzić stan higieniczny i kontrolę czystości włosów i skóry głowy w klasie po otrzymaniu informacji od rodziców, którzy zgłaszają wszawicę? Powiadomienie rodziców danego oddziału jest oczywistością, ale często rodzice ze względów obyczajowych ukrywają wszawicę swoich dzieci i nie podejmują żadnych działań aby wszawice u swoich dzieci wyeliminować. Pielęgniarka szkolna odmawia przeprowadzanie kontroli, tłumacząc, że nie ma tego w zakresie swoich obowiązków. Rzeczywiście w wykazie świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej nie ma takich zapisów. Czy dyrektor szkoły może wymóc na pracodawcy jakim jest NFZ, aby wprowadził dodatkowo do obowiązków pielęgniarki szkolnej kontrole czystości włosów i skóry głowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX