Kto powinien sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe? - OpenLEX

Kto powinien sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Za 2021 r. jednoosobowa działalność gospodarcza sporządzała sprawozdanie finansowe, które podlegało obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. W marcu 2022 r. działalność ta została przekształcona w spółkę z o.o., a jednoosobowa działalność została wykreślona z CEIDG. Sprawozdanie za 2021 r. dla jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej zostało sporządzone po dokonaniu przekształcenia.

Czy sprawozdanie finansowe za 2021 r. powinno zostać sporządzone i podpisane przez sukcesora prawnego spółkę z o.o.?

I tym samym w polach dotyczących NIP i KRS oraz nazwa powinny być wpisane dane spółki sporządzającej (sp. z o.o.), a w informacji dodatkowej powinno być wskazane, że sprawozdanie finansowe dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej za rok 2020?

Czy jednak sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone pod danymi wykreślonej na dzień sporządzenia działalności osoby fizycznej, a tylko podpisane przez zarząd spółki z o.o.?

Gdzie należy złożyć takie sprawozdanie finansowe?

Do szefa KAS i Monitora Sądowego i Gospodarczego, czy do KRS na dane spółki przekształconej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX