Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 1983 r. wydano pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego z zapisem, że "po zaużytkowaniu nowego budynku w terminie do 3-cy dokonać rozbiórki starego budynku mieszkalnego". Inwestor wybudował budynek mieszkalny, potem dokonał podziału działki wydzielając również stary budynek, którego nie rozebrał (granica równo ze ścianami starego budynku mieszkalnego, działka w środku działki, brak dojazdu do starego budynku). Następnie właścicielem działki wraz ze starym budynkiem została inna osoba. Spadkobierca inwestora z uwagi na groźbę zawalenia się starego budynku mieszkalnego i zagrożenie dla nowego budynku mieszkalnego (budynki są w bardzo bliskiej odległości mimo, że znajdują się fizycznie na innych działkach) wystąpił do PINB o nakaz rozbiórki starego budynku (właścicielem starego budynku mieszkalnego jest inna osoba, która nie wyraża zgody na rozbiórkę). PINB wydał nakaz rozbiórki, po odwołaniu decyzja ta została uchylona przez organ wyższej instancji. W decyzji tej wskazano, że właściwym organem do egzekucji rozbiórki jest organ architektoniczno-budowlany. Spadkobierca inwestora zwrócił się do starosty o wyegzekwowanie rozbiórki przez organ architektoniczno-budowlany. Inwestor (spadkobierca) nie posiada pozwolenia na użytkowanie ani zgłoszenia oddania budynku do użytku.

Kto powinien przeprowadzić egzekucję i w jaki sposób?

Czy sprawa nie uległa przedawnieniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację