Kto powinien ponosić koszty testów na COVID-19 niezaszczepionego pracownika który w ramach swoich podstawowych obowiązków musi odbywać regularnie krótkie podróże służbowe za granicę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien ponosić koszty testów na COVID-19 niezaszczepionego pracownika, który w ramach swoich podstawowych obowiązków musi odbywać regularnie krótkie podróże służbowe za granicę (do krajów UE i poza UE) i w związku z nieprzyjęciem szczepienia każdorazowo przedstawiać negatywny wynik testu na Covid, aby móc wjechać do danego kraju i uniknąć kwarantanny?

Z dobrowolnie udzielonej przez pracownika informacji wynika, że nieprzyjęcie szczepienia jest wyborem wolnościowym. Fakt niezaszczepienia ujawnił się w czasie organizowania przez firmę kolejnych wyjazdów, które zostały wznowione po okresie lockdownu.

Ponadto jak powinien zareagować pracodawca w sytuacji, gdy zaszczepiony pracownik zgłasza lęk przed podróżą służbową z niezaszczepionym współpracownikiem - chodzi o wspólną kilkugodzinną podróż samochodem służbowym na terenie Polski i złożenie wizyty w siedzibie klienta? Czy pracownik, który zgłasza obawy, może odmówić odbycia takiej podróży?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access