Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: lenczowska - soboń katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 29 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kogo SP ZOZ winien obciążyć za udzielone świadczenie zdrowotne w następującym stanie faktycznym: 17 listopada 2015 r. SP ZOZ udzielił świadczenia zdrowotnego na oddziale ortopedii osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądu rejonowego w X z dnia 8 czerwca 2015 r. na karę pozbawienia wolności. Wobec niestawiennictwa skazanego w wyznaczonym terminie w zakładzie karnym sąd rejonowy w Y wydał polecenie osadzenia wymienionego. W dniu 17 listopada 2015 r. wymieniony został zatrzymany przez funkcjonariuszy komisariatu policji w Z celem doprowadzenia do zakładu karnego, jednakże z uwagi na stan zdrowia przewieziono go do SP ZOZ-u w dniu 17 listopada 2015 r. skąd zabrano następnie do aresztu śledczego w A.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?