Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podczas prac związanych z modernizacją przyłącza wodociągowego do nieruchomości (przeniesienie lokalizacji wejścia przyłącza do budynku i montaż zewnętrznej studni wodomierzowej) okazało się, że przyłączone jest do niego przyłącze sąsiada, które nie jest zinwentaryzowane - nie widnieje na mapach, nawet lokalny zakład wodociągowy nie posiada informacji o jego przebiegu.

Kto powinien ponieść koszty ewentualnej przebudowy/zmiany lokalizacji trasy przyłącza sąsiada, ponieważ w obecnej modernizacji nie zostało to uwzględnione?

Jaka jest szansa w danej sytuacji na ustanowienie służebności?

Dodam, bo może to zmienić charakter rozpatrywanego przyłącza jako sieć, że posiadał on już przyłącze w swojej działce do drugiego sąsiada (zinwentaryzowane na mapach). W akcie notarialnym nie ma żadnych zapisów o służebności przesyłu. Przedmiotowa nieruchomość została kupiona przez obecnych właścicieli ok. 3 lata temu.

Czy istnieje możliwość zmuszenia drugiego sąsiada do przebudowy przyłącza poza obszar przedmiotowej nieruchomości lub ustanowienie służebności, z kim należałoby taką służebność zawrzeć, z odbiorcą czy przedsiębiorstwem wodociągowym?

Sieć wodociągowa zlokalizowana w pasie drogi gminnej, średnica 100, przyłącze zlokalizowane w pasie drogi gminnej 25 mm, przyłącze do przedmiotowej nieruchomości 20 mm, 2 sąsiada 20 mm, 1 sąsiada - nieznane.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?