Kto powinien podpisać uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2020 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 158 ust. 7 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) komisja rekrutacyjna przy przedszkolu sporządziła uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola na dany rok szkolny. Uzasadnienie to w imieniu komisji podpisał jej przewodniczący. W odwołaniu do dyrektora rodzic napisał, że to niezgodne z prawem, bo komisja jest organem kolegialnym i wszyscy członkowie powinni się podpisać pod uzasadnieniem.

Czy rodzic ma rację i czy fakt iż na uzasadnieniu widnieje tylko podpis przewodniczącego komisji może skutkować uchyleniem decyzji przez Sąd Administracyjny?

Nadmieniam, iż na protokole postępowania rekrutacyjnego widnieją podpisy wszystkich członków komisji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX