Kto powinien podpisać oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz TPR-C?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Informację TPR-C i oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 11m ust. 3 CIT, oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję.

Kto może podpisać ww. dokumenty, w przypadku gdy w spółce jest czteroosobowy zarząd?

Zgodnie z KRS - każdy członek zarządu ma prawo reprezentowania spółki samodzielnie. Dodatkowo w spółce jest osoba posiadająca prokurę samoistną.

Czy wystarczy aby jeden członek zarządu podpisał oświadczenie?

A czy ta osobą może być prokurent?

Czy informację o cenach transferowych TPR-C może podpisać osoba (pracownik księgowości) upoważniony do przesyłania deklaracji do US np. CIT-8?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX