Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2018 r.

PYTANIE

RZGW Wód Polskich przekazał Wójtowi pismo mieszkańców, którzy wnieśli o przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami na działce developera budującego osiedle mieszkaniowe. Skarżący informują, że w związku z głębokimi wykopami i odwodnieniem działek doszło do zaniku wody w studniach głębinowych na działce osób prywatnych. RZGW Wód Polskich w piśmie przekazującym do Wójta zacytował art. 234 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr.wod. twierdząc, że wójt jest organem właściwym do załatwienia tej sprawy.

Kto winien podjąć działania w tej sprawie - wójt na podstawie art. 234 pr.wod. czy RZGW na podstawie przepisów dotyczących kontroli gospodarowania wodami, gdyż czynności wykonywane przez Developera wymagały uzyskania pozwolenia wodnoprawnego czy też zgłoszenia wodnoprawnego na podstawie art. 14 ust. 6 pkt 1, art. 240 ust. 3 pkt 14, art. 334, w związku z art. 29, art. 35 ust. 1, art. 35 ust. 3 pkt 8, art. 17 ust. 1 pkt 3c, art. 389 pkt 1 i 6, art. 394 ust. 1 pkt 5, 6, 8, art. 335 pr.wod.?

Czy postępowanie na podstawie art. 234 pr.wod. można prowadzić w stosunku do wód podziemnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?