Kto powinien finansować prace związane z robotami dotyczącymi wykonania dojścia do pomieszczeń apteki szpitalnej i punktu... - OpenLEX

Kto powinien finansować prace związane z robotami dotyczącymi wykonania dojścia do pomieszczeń apteki szpitalnej i punktu krwiodawstwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zawarł umowę ryczałtową na wykonanie projektu rozbudowy z nadbudową szpitala wraz z wybudowaniem lądowiska wyniesionego dla helikopterów na części nadbudowanej. W kondygnacji piwnicy obiektu rozbudowywanego i nadbudowywanego znajduje się apteka szpitalna i punkt krwiodawstwa. Pomieszczenia mieszczące te funkcje nie były poddane przebudowie i inwestor w trakcie trwania robót budowlanych zamierza z nich korzystać.

W SIWZ zostało zapisane, że inwestor wyraża zgodę na czasowe wyłączenie (w związku z pracami budowlanymi) apteki szpitalnej i punktu krwiodawstwa, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przejście do ww. pomieszczeń miało odbywać się przez łącznik, który nie został jeszcze przez wykonawcę zrealizowany. W związku z tym autor projektu opracowuje projekt technologii dojścia (w inny sposób niż przez łącznik, tj. przez teren budowy) do przedmiotowych pomieszczeń uwzględniający stosowne zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych w związku z przejściem przez plac budowy. Ponadto w trakcie trwania procedury przetargowej inwestor wyjaśnił ww. kwestie (w załączeniu zapytania i wyjaśnienia).

Kto powinien finansować prace związane z robotami dotyczącymi wykonania dojścia do pomieszczeń apteki szpitalnej i punktu krwiodawstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?