Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komendant Wojewódzki Policji jest płatnikiem wynagrodzenia, podatku dochodowego, składek ZUS itp. dla wszystkich pracowników zatrudnionych zarówno w Komendzie Wojewódzkiej jak i w jednostkach szczebla powiatowego (Komendy Powiatowe i Miejskie Policji) z danego województwa. Natomiast pracodawcą dla osób zatrudnionych w komendach powiatowych i miejskich są Komendanci Powiatowy lub Miejscy. Z kolei Komendant Wojewódzki Policji jest pracodawcą wyłącznie dla osób zatrudnionych w KWP.

Kto powinien być zleceniodawcą takiej umowy zlecenia zawartej z osobą nie będącą pracownikiem, a mającą wykonywać czynności dla Komendanta Powiatowego Policji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?