Nowość Kto powinien być stroną umowy powierzenia danych w związku z utworzeniem wspólnej obsługi jednostek?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z utworzeniem w gminie referatu wspólnej obsługi jednostek szkoła w 2018 r. zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi finansowej oświaty.

Czy prawidłowy jest zapis, że stroną umowy jest gmina a nie urząd gminy w strukturze której jest Referat Wspólnej Obsługi Jednostek? Oprócz obsługi finansowej oświaty, gmina zapewnia również obsługę prawną, czy w związku z tym umowę powierzenia przetwarzania danych należałoby rozszerzyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX