Kto powinien być adresatem decyzji nakazującej usunięcie odpadów z terenu rolniczej spółdzielni produkcyjnej, która faktycznie... - OpenLEX

Kto powinien być adresatem decyzji nakazującej usunięcie odpadów z terenu rolniczej spółdzielni produkcyjnej, która faktycznie nie istnieje, lecz wciąż jest wpisana do KRS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oleksyn-Wajda Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie działki będącej własnością rolniczej spółdzielni produkcyjnej składowane są odpady w postaci gruzu betonowego, ceglanego ze zburzonych obiektów siedziby oraz inne w tej chwili podrzucane. Tutejszy organ w zeszłym roku wszczął postępowanie na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. Spółdzielnia, mimo że fizycznie siedziba nie istnieje (została zburzona i korespondencja nie dociera pod wskazany adres), nadal figuruje w KRS. Ustalono członków zarządu i ich adresy. Czy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za grunt należący do RSP?

Kto powinien być adresatem decyzji adresowanej do RSP?

Czy zasadne jest umorzenie postępowania, jeżeli odpady nadal zalegają?

Jak doprowadzić tę sprawę do końca, by wyegzekwować obowiązek uprzątnięcia terenu i od kogo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX