Kto ponosi odpowiedzialność za nierzetelnie przeprowadzoną inwentaryzację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd Miasta przeprowadził nierzetelnie inwentaryzację środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. (4 letnia), arkusze spisowe zostały wypełnione tylko w kolumnie nazwa majątku oraz zostały złożone podpisy komisji dokonującej spisu z natury, pozostałe kolumny zostały niewypełnione. Nie ustalono ewentualnych braków czy nadwyżek, nie dokonano wyceny środków trwałych. Na koniec nie został sporządzony protokół z przeprowadzonego spisu z natury.

Kto ponosi odpowiedzialność za nierzetelnie przeprowadzoną inwentaryzację?

Czy na dzień 31.12.2020 r. urząd musi dokonać ponownie spisu z natury zgodnie z ustawą o rachunkowości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX