Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłową lokalizację fundamentów: projektant, który wykonał projekt, czy projektant, który... - OpenLEX

Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłową lokalizację fundamentów: projektant, który wykonał projekt, czy projektant, który nie zmienił projektu budynku, ale zmienił jego lokalizację i tym samym warunki wyjściowe do projektu fundamentów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projektant X wykonał projekt budowlany i uzyskał pozwolenie na budowę. Następnie projektant Y wykonał zamienny projekt budowlany, w którym zmienił projekt zagospodarowania terenu, przesuwając budynek w inne miejsce (nie wprowadzał jednak zmian do samego budynku). Uzyskał zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę, na podstawie której rozpoczął roboty. W trakcie budowy stwierdzono źle zaprojektowano fundamenty do nowego miejsca.

Kto ponosi odpowiedzialność za ten błąd - projektant X, który wykonał ten projekt czy Y, który nie zmienił projektu budynku, ale zmienił jego lokalizację i tym samym warunki wyjściowe do projektu fundamentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?