Kto ponosi koszty wyżywienia dziecka w szkole, w przypadku gdy organ prowadzący zwalnia rodziców z całości lub części opłat za żywienie dziecka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto ponosi koszty wyżywienia dziecka w szkole (wsad do kotła), w przypadku gdy organ prowadzący zwalnia rodziców z całości lub części opłat za żywienie dziecka na podstawie art. 106 § 5 ustawy Prawo oświatowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX