Kto ponosi koszty wypłacenia wynagrodzeń w nieprawidłowej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2014 r.

PYTANIE

W wyniku kontroli ZUS stwierdzono nieprawidłowe wypełnienie druku Rp7. ZUS przyjął wyjaśnienie pracownika, że przyczyną był błąd przy przepisywaniu danych z kart wynagrodzeń, jednocześnie zobowiązał pracodawcę do zwrotu różnicy między świadczeniem wypłacanym a należnym. Nieprawidłowa emerytura była wypłacana w okresie od września 2009 r. do marca 2010 r. Różnica wynosi 252,59 zł.

Czy należy tą kwotą obciążyć pracownika, który popełnił błąd, czy może to uregulować pracodawca?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access