Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jackowski Szymon
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności (przy sprzedaży nieruchomości przez sąd) jest podstawą do ujawnienia w katastrze nieruchomości oraz wpisu w księdze wieczystej. Ponadto na tej podstawie wykreśla się wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość.

Czy odbywa się to wszystko na wniosek sądu, który sprzedaje nieruchomość i wówczas sąd ponosi koszty powyższych wpisów?

Czy powinien to zrobić nabywca i on ponieść koszty ujawnienia w księdze wieczystej i wykreślenia wpisów obciążeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?