Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 11 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto w zakładzie produkującym wyroby o przeznaczeniu wojskowym powinien opracowywać plan, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.11.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz.U. poz. 1632)?

Czy można jego opracowanie i aktualizację powierzyć pracownikowi służby bhp?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację