Kto odpowiada za wydatki z dotacji w przypadku zmiany organu prowadzącego niepublicznego przedszkola?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie roku w drodze porozumienia o przejęciu placówki oświatowej zmienia się nazwa przedszkola zmienia się również organ prowadzący. Z treści porozumienia wynika, że do dnia podpisania umowy (porozumienia) za rozliczenie dotacji zobowiązany jest dotychczasowy organ. Czy wobec tej sytuacji, że nie mamy do czynienia z likwidacją dotychczasowego przedszkola, a jego kontynuacją (te same dzieci w przedszkolu) pod innym Organem jak winno nastąpić postępowanie odnośnie rocznego rozliczenia, kto jest odpowiedzialny za to co powstało przed datą przejęcia przedszkola. Z uchwały wynika, że rozliczenie winno nastąpić do dnia 20 stycznia następnego roku. Istotą problemu jest to, że dotychczasowy podmiot jest przejmowany przez inne podmioty (co "zaciemnia odpowiedzialność"), a bieżący podmiot prowadzący przedszkole uważa, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rozliczenie z otrzymanej dotacji dotyczącej kilku miesięcy roku budżetowego przed przejęciem. Czy bieżący podmiot w wyniku zawarcia umowy (KC) nie ponosi już żadnej odpowiedzialności np. solidarnie itd.? Kto jest właściwym adresatem odnośnie ewentualnego zwrotu dotacji za okres przed zmianą organu prowadzącego przedszkole?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access