Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projektant opracował projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Projekt zagospodarowania działki budowlanej został opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych. Na mapie znajduje się m.in. informacja, że mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. Zakres pomiaru obejmował "kołnierzem" działki sąsiednie. Ściana szczytowa projektowanego budynku z otworem okiennym zaprojektowana została od 4,01 m do 5,19 m. Inwestor rozpoczął realizację obiektu, najpierw oczywiście ten sam geodeta dokonał wytyczenia obiektu w terenie – zgodnie z projektem zagospodarowania. W chwili obecnej sąsiad inwestora, z którym inwestor jest skłócony zlecił wznowienie granic. Po dokonaniu wznowienia okazało się, że ściana szczytowa realizowanego budynku usytuowana będzie w odległości od 3,20 m do 5,40 m. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że przed wykonaniem mapy do celów projektowych geodeta został poproszony o robocze namierzenie wbitych tymczasowo palików wskazujących narożniki projektowanego budynku, tak aby projektant mógł precyzyjnie, na mapie do celów projektowych wrysować budynek zgodnie z zaleceniami inwestora. W trakcie prac geodezyjnych geodeta nigdy nie zasygnalizował, że "coś może być nie tak" z ww. granicą. Teraz z kolei geodeta twierdzi, że to projektant winien dowiedzieć się, czy może projektować domierzając budynek to tej granicy. Zdaniem projektanta to absurd, skoro na mapie jest klauzula, że mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru, a zakres pomiaru obejmuje przedmiotową granicę. Okazuje się teraz, że aby uznać budynek za postawiony zgodnie z przepisami, należy w miejsce otworu okiennego wstawić luksfery, aby uznać ścianę szczytową za ścianę pełną. Zdaniem projektanta ewidentna wina leży po stronie geodety, który winien przed rozpoczęciem wykonywania mapy do celów projektowych zasygnalizować, że należy wcześniej np. wznowić przedmiotową granicę.

Kto zawinił w opisanej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?