Kto odpowiada za szkody łowieckie w obwodach wyłączonych z dzierżawy w 1997 r., które obecnie nie posiadają zarządcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto odpowiada za szkody łowieckie w obwodach wyłączonych z dzierżawy w 1997 r., które obecnie (kwiecień 2020) nie posiadają zarządcy?

Dotychczasowy zarządca (Korporacja prowadząca OHZ) zrezygnował z działalności łowieckiej, o czym poinformował Ministra Środowiska pisemnie, prawdopodobnie w październiku 2019 r. Na dzień dzisiejszy (jeden z obwodów jest obwodem polnym) starosta nie otrzymał żadnej informacji z MŚ o ewentualnej decyzji nt. możliwości dzierżawy obwodu polnego, jak również nie wpłynął wniosek o wydzierżawienie. W takiej sytuacji należy domniemywać, że obwody nadal są wyłączone z dzierżawienia.

Kto na dzień 1 kwietnia 2020 r. jest zarządcą obwodów?

Kto odpowiada za szkody łowieckie?

Do kogo mają się zwracać rolnicy o szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań?

Kto formalnie prowadzi gospodarkę łowiecką obecnie w tych obwodach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX