Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 47a ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) - dalej pr. geod. do zadań własnych gminy należy nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości.

Co w przypadku budynku wielorodzinnego typu blok, gdzie są klatki schodowe?

Kto nadaje numer dla klatki schodowej danego bloku, jeżeli gmina nada numer porządkowy dla budynku np. nr 1, to dla poszczególnych klatek kto jest zobowiązany zgodnie z literą prawa nadać numer?

Czy numer porządkowy jest tożsamy z adresem, czy tylko jedną składową składającą się na adres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?