Kto może zmienić termin na dostarczenie projektu budowlanego zamiennego w przypadku, kiedy obowiązek jego przedłożenia wynika z... - OpenLEX

Kto może zmienić termin na dostarczenie projektu budowlanego zamiennego w przypadku, kiedy obowiązek jego przedłożenia wynika z decyzji reformacyjnej wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2018 r.

PYTANIE

Kto może zmienić termin na dostarczenie projektu budowlanego zamiennego w przypadku, kiedy obowiązek jego przedłożenia wynika z decyzji reformacyjnej wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, tj. z decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. (organ II w całości uchylił decyzję organu I instancji i orzekł co do istoty sprawy) i w przypadku, kiedy taka zmiana powinna nastąpić w formie postanowienia, a nie w formie zmiany decyzji, na co wskazuje orzecznictwo (por. wyrok NSA z 25.01.2012 r., II OSK 2113/10)?

Czy wówczas wniosek w zakresie zmiany tego terminu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego powinien przesłać zgodnie z właściwością wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego, skoro to ten organ wydał decyzję nakładającą obowiązek sporządzenia i przedłożenia projektu budowlanego zamiennego, czy też powinien sam wydać odpowiednie postanowienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX