Kto może złożyć wniosek do ZUS o kontrolę zwolnienia lekarskiego nauczyciela? - OpenLEX

Kto może złożyć wniosek do ZUS o kontrolę zwolnienia lekarskiego nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto może złożyć wniosek do ZUS o kontrolę zwolnienia lekarskiego nauczyciela? Jestem nauczycielem zatrudnionym w szkole i oddelegowanym do pracy w związku zawodowym. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Zostałam wezwana na badanie do placówki ZUS w celu kontroli zwolnienia lekarskiego. Poinformowano mnie, że wniosek został złożony przez Internet, przez pracodawcę. Pracodawca (dyrektor szkoły) nic nie wiedział o złożonym wniosku. Kto jest uprawniony do złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o kontrolę zwolnienia lekarskiego? Czy tylko dyrektor szkoły może złożyć ww. wniosek? Czy kierownik, pracownik gminnej jednostki organizacyjnej (znajdującej się w urzędzie gminy, poza placówką oświatową) obsługującej pod względem finansowym i administracyjnym placówki oświatowe, tzw. centrum usług wspólnych, może złożyć takowy wniosek? Czy pracownik CUW może złożyć wniosek do ZUS o kontrolę zwolnienia lekarskiego nauczyciela BEZ wiedzy i zgody dyrektora szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX