Kto może się ubiegać o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników? - OpenLEX

Kto może się ubiegać o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właścicielka zakładu fryzjerskiego złożyła wniosek o dofinansowanie. Z analizy dokumentów wynika, że właścicielem zakładu jest mistrz fryzjerstwa, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych (kursu). Instruktorem nauki zawodu był mąż właścicielki, legitymujący się dyplomem mgr uzyskanym na Akademii Wychowania Fizycznego. Jest na stałe nauczycielem jednej ze szkół, a dodatkowo pomaga szkolić uczniów w zakładzie żony. W umowie o pracę z uczniem podano, że to on szkolił młodocianego. Według zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej jest ustanowiony pełnomocnikiem zakładu.

Czy w tej sytuacji można przyznać pracodawcy dofinansowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX