Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest organem właściwym do wydania decyzji w sprawie o świadczenie pielęgnacyjne, gdy syn wójta składa wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na własne dziecko?

Chodzi o zapis w art. 24 k.p.a.: " wyłączenie pracownika oraz organu". Decyzje dot. świadczeń rodzinnych podpisuje kierownik ośrodka pomocy społecznej z upoważnienia wójta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację