Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy elektrykowi z uprawnieniami (świadectwo kwalifikacyjne D, E; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV; urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV - 110 kV; zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW - 110 kV; urządzenia elektrotermiczne 1 kV; urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym 1 kV; aparatura KP oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wyżej) zatrudnionemu w zakładzie pracy, pracodawca może zlecić wykonanie instrukcji eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych, zwaną dalej "instrukcją eksploatacji" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 1 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz.U. poz. 1757)?

Czy kompetencje elektryka opisane wyżej są wystarczające czy konieczne jest zlecenie wykonania takiej instrukcji do firm zewnętrznych?

Jakie kompetencje powinna mieć osoba sporządzająca taką instrukcję?

W zakładzie są stacje transformatorowe 20 kV – 2 x 1250 kW, 6 kV - 2 x 630 kW oraz rozdzielnie 400 V.

Czy można dla tych urządzeń wykonać jedną instrukcję dla grup urządzeń energetycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?