Kto może potwierdzać za zgodność z oryginałem dokumentację przedkładaną przez zakład ubezpieczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ubezpieczyciele występują o informacje o stanie zdrowia ubezpieczonych pacjentów na podstawie art. 38 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz o dostęp do dokumentacji medycznej na podstawie art. 26 stawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i przedkładają do wniosków kopie dokumentów (upoważnień, pełnomocnictw).

Kto może potwierdzać za zgodność z oryginałem taką dokumentację?

Czy osobą taką jest tylko notariusz, czy też inne osoby (jeśli tak to jakie i pod jakimi warunkami)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access