Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzic posiada tylko i wyłącznie jeden oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, który jest niezbędny do umieszczenia dziecka w szkole specjalnej. Kto może poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię takiego orzeczenia? Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej gdzie zostało wydane orzeczenie, czy np. pracownik jst gdzie rodzic składa stosowne dokumenty w celu umieszczenia dziecka w szkole specjalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?